Zoho Workplace

Bảng giá Zoho Workplace

Cấp phép tại Việt Nam bởi Mật Mã – Dành cho mọi doanh nghiệp không giới hạn số người dùng

  1. Áp dụng khi đăng ký 12 tháng, sau 12 tháng tất cả người dùng đều được tính theo giá niêm yết.
  2. Giá đã bao gồm 10% thuế nhà thầu và phí chuyển đổi ngoại tệ.
  3. Áp dụng theo chính sách toàn cầu của Zoho và chính sách thuế của pháp luật Việt Nam.
  4. Xem bảng phí toàn cầu của Zoho tại đây.
error: Content is protected !!
Scroll to Top