Chính sách bảo mật thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho Google. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận. Và hãy nhớ, bạn có thể tìm thấy các biện pháp kiểm soát để quản lý thông tin và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Xem chi tiết báo cáo chính thức về bảo mật của Google Workspace tại đây

error: Content is protected !!
Scroll to Top