Google WOrkSpace

Business Starter - Business Standard - Business Plus

CHI TIẾT GIÁ VÀ TÍNH NĂNG CÁC PHIÊN BẢN GOOGLE WORKSPACE


 

Chương trình ưu đãi của Business Starter và Business Standard được áp dụng bao gồm các điều kiện sau:

  1. Chỉ áp dụng cho khách hàng mới đăng ký Google Workspace tại MM Group.
  2. Chỉ áp dụng cho 20 người dùng đầu tiên được bạn thêm vào trong vòng 12 tháng, người dùng thứ 21 trở lên tính theo giá niêm yết.
  3. Chỉ áp dụng khi đăng ký 12 tháng, sau 12 tháng tất cả người dùng đều được tính theo giá niêm yết.
  4. Giá đã bao gồm 10% thuế nhà thầu và phí chuyển đổi ngoại tệ.
  5. Áp dụng theo chính sách toàn cầu của Google và chính sách thuế của pháp luật Việt Nam.
  6. Xem bảng phí toàn cầu của Google tại đây.