Microsoft 365

Các phiên bản Microsoft 365

Khách hàng tại Việt Nam đang được nhận ưu đãi lớn nhất của Microsoft dành cho doanh nghiệp tối đa 300 người dùng.

Giảm phí 50% so với phí toàn cầu cho đăng ký mới 12 tháng với Microsoft 365 Business Basic và 20% với Microsoft 365 Business Standard.

error: Content is protected !!
Scroll to Top